Artykuł zewnętrzny

Place zabaw to bardzo ważny element, każdego miejskiego krajobrazu. Jest to miejsce, w którym najmłodsi mogą spędzić czas na wspólnej zabawie. Jednak, aby dobrze spełniał swojej zadanie i nie stanowił, żadnego zagrożenia, musi być dobrze wykonany, a przede wszystkim odpowiednio zaprojektowany.

Ogólne zasady dotyczące projektowania placu zabaw

Projekt placu zabaw powinna wykonać doświadczona, profesjonalna firma. Wtedy można mieć pewność, że każdy etap prac będzie wykonany z największą dbałością o szczegóły i przestrzeganie zasad, określonych przez prawo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku, place zabaw powinny spełniać następujące warunki:

l odległość poszczególnych elementów zabudowy placu zabaw, powinna wynosić nie mniej niż 10 metrów od okien, najbliższych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

l podobnie miejsce gromadzenia śmieci i innych odpadów, także powinna przekraczać 10 metrów,

l odległość placu zabaw od parkingu nie może wynosić mniej niż 7 metrów jeśli mowa o 4 stanowiskach, 10 metrów, jeśli stanowisk jest od 5 do 60, natomiast przy większej ilości stanowisk, odległość ta musi wynosić minimum 20 metrów,

l ponadto bramy i bramki w ogrodzeniu placu zabaw, nie mogą się otwierać do wnętrza i mieć, żadnych progów i trudnień, które mogłyby stanowić przeszkodę dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Inne informacje dotyczące projektów placów zabaw

Projektując place zabaw trzeba także zwrócić uwagę na inne wytyczne. Przede wszystkim ważnym, ale nie obowiązkowym elementem jest ogrodzenie. Zaleca się, aby grodzić miejsca zabaw dzieci, z uwagi na wszelkie zanieczyszczenia pochodzące od zwierząt, możliwość wybiegnięcia dziecka poza granice placu np. na ruchliwą ulicę, czy ogólne utrzymanie ładu i porządku.

Na terenie każdego placu zabaw, powinien się także znajdować regulamin użytkowania. Dobrze, żeby miał on formę graficzną oraz pisemną i szczegółowo określał, zasady korzystania z poszczególnych atrakcji oraz numery telefonów alarmowych. Ważne są także zakazy np. picia alkoholu czy palenia papierosów.

Planując plac zabaw nie można zapomnieć o określeniu strefy bezpieczeństwa, czyli obszaru w którym nie może się znajdować, żadna atrakcja. Ponadto ześlizgi wszystkich zjeżdżalni nie mogą być skierowane na południe. Jest to bardzo ważne, z uwagi na nagrzewanie się w ciepłe dni. Istotne jest też określenie typów nawierzchni. Na każdym placu powinny się także znajdować ławeczki, na których można odpocząć. Nie mogą jednak znajdować się za blisko płotu, aby dzieci nie wykorzystały je do przechodzenia przez płot. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://playtime.pl/stronaglowna.

Kategorie: Artykuły